ISSO

27 juni 2014
Op 27-6-2014 is De Jong & van Aartrijk opgenomen in de ISSO-databank.

In de ISSO-databank zijn de U-waarden opgenomen van onze nieuwe kozijnen
lijn.

In de databank wordt onderscheid gemaakt tussen de nieuwbouw en de
renovatie, zie ook ISSO op de website.