FSC®

Wij zijn FSC® gecertificeerd onder het certificaatnummer SHK-COC-000408.
De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale organisatie die
zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd.
 
FSC® spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze
rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische
aspecten die bij bosbeheer horen. FSC® heeft dit op een transparante wijze
geregeld. Mede hierdoor wordt FSC® gesteund door alle grote milieu- en
ontwikkelingsorganisaties.
En daarin is FSC® uniek!
 
Hout- en papierproducten die afkomstig zijn uit een FSC®-gecertificeerd bos
zijn herkenbaar aan het FSC®-label.
Om er zeker van te zijn dat producten met dit keurmerk daadwerkelijk uit een
verantwoord beheerd bos komen, moeten alle schakels in de handelsketen van
het product worden gecertificeerd.
Pas wanneer bijvoorbeeld een bosbeheerder, papierfabriek, papiergroothandel
en drukkerij aan kunnen tonen zich aan de regels van FSC® te houden, kan
een product als FSC® worden verkocht en mag het FSC®-logo erop geplaatst
worden.
De certificering van deze bedrijven gebeurt door onafhankelijke certificeerders.
Hoe meer vraag er is naar FSC®-producten, hoe meer hectaren bos volgens de
richtlijnen van FSC® beheerd zullen worden en hoe meer de mensen en dieren
die van het bos afhankelijk zijn hiervan zullen profiteren.